Wednesday, September 12, 2012

Promahasiswa Mula Kempen?


KUALA LUMPUR,12 September - Pro Mahasiswa Universiti Malaya hari ini telah menghantar satu memorandum menuntut pilihanraya kampus bersih dan adil.

Memorandum itu dihantar ke pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar tengah hari tadi yang mengandungi enam (6) tuntutan : 

1) Penetapan tarikh pilihan raya kampus  - Tarikh PRK hendaklah di dalam takwim Universiti.

2) Mahasiswa terlibat dalam menguruskan PRK- MPP bagi sesi yang lepas turut bersama pentadbiran universiti untuk menguruskan PRK.

3) Pemantauan sepanjang PRK- Badan bebas (NGO) memantau dan menilai sepanjang proses PRK.
4) Sistem pengundian yang lebih telus - Melaksanakan gabungan dwi-sistem antara manual (kertas undi) dan elektronik (e-voting) supaya pengiraan semula dapat dilakukan secara manual sekiranya terdapat masalah melalui e-voting. 


5) Kempen bebas - Tempoh kempen - 5 hari kuliah. Lokasi kempen yang bebas.Dan mekanisme kempen yang tidak terhad.

6) Peruntukan dana bagi calon yang bertanding - Calon diberikan peruntukan khas sama ada dalam bentuk material atau wang tunai mengikut kampus untuk kempen.

Disamping itu juga,mereka turut mengadakan Speaker's Corner dan memperkenalkan calon-calon pilihanraya kampus bagi Pro Mahasiswa UM.Mereka juga turut menegaskan prinsip menolak campurtangan politik luar.

dipetik dari :- mymahasiswaNo comments: